Održan prvi gradonačelnikov kolegij u ovoj godini

Održan prvi gradonačelnikov kolegij u ovoj godini

Foto: Grad Rijeka

Na današnjem kolegiju riječkoga gadonačelnika, usvojen je cijeli set odluka iz domene socijalne skrbi, naknade ostaju na razini prošle godine, ali će uskoro porasti cenzusi za pomoć građanima s najmanjim mirovinama.

Dobar dio današnjih tema bio je vezan uz djecu, no gradonačelnik Vojko Obersnel kaže da nije riječ o demografskim mjerama. Ovo je tek dio socijalnog programa koji je značajno širi od socijalne zaštite koju pruža država, a dio se odnosi i na djecu - od subvencioniranja vrtića, marendi u osnovnim školama do naknada za svu novorođenu djecu ali i dodatnog poklon bona za novorođenčad iz siromašnijih obielji. Poslušajte izjavu Vojka Obersnela: 

Vojko Obersnel - gradonačelnikov kolegij, pripremila Lea Domjan Fišter

Komentari