Omišalj: podići kvalitetu integracije romske djece u zajednicu

Omišalj: podići kvalitetu integracije romske djece u zajednicu Omišalj: podići kvalitetu integracije romske djece u zajednicu
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka
Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka
Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka
Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka Foto: Kristijan Smokvina / Radio Rijeka

Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka

Romsko naselje Homutno, na ulazu u Omišalj, dom je za stotinjak Roma sa osamnaestoro osnovaca, a to je 10 posto od ukupnog broja djece matične Osnovne škole Omišalj. Sedam obitelji korisnici su socijalnih naknada bez kojih ne bi mogli preživjeti, no samo osam stanovnika izjašnjava se kao Romi.

Načelnica Općine Omišalj Mirela Ahmetović sa suradnicima i zamjenik primorsko-goranskog župana Petar Mamula obišli su danas romsko naselje Homutno, a prije toga su na konferenciji za novinare govorili o programima kvalitetnije integracije romske djece u društvo.

Općina Omišalj za programe integracije romske djece izdvaja godišnje 150 tisuća kuna, kaže načelnica Ahmetović i dodaje da je to malo, ali vjeruje da će iznos kroz godine povećavati. Općina najviše izdvaja kroz školstvo, za pomoćnike u nastavi i programe integracije i socijalizacije romske djece. Načelnica je najavila i to da će bivšu zgradu policije u dvije godine, uz pomoć Hrvatske zaklade za djecu, urediti za integracijske programe, a to će činiti i u vrtiću.

Glavni problem lošeg i bespravnog stanovanja nije lako rješiv. Zamjenik župana Mamula istaknuo je da se, nažalost, sredstvima europske unije i države ne mogu pomoći ozbiljniji infrastrukturni zahvati, niti podići naselja za Rome, a neki to i ne podržavaju jer smatraju da bi se dogodila getoizacija. 

Poslušajte što smo zabilježili u naselju Homutno:

Komentari