Otvorene dvije ponude za koncesiju kontejnerskog terminala Zagreb Deep Sea

Otvorene dvije ponude za koncesiju kontejnerskog terminala Zagreb Deep Sea

Foto: Pixsell

U Lučkoj upravi Rijeka danas su otvorene ponude za dobivanje koncesije za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom, koje su dostavile dvije međunarodne zajednice natjecatelja.

U prvoj su svi iz Narodne Republike Kine, a drugu ponudu dala je zajednica natjecatelja iz Nizozemske te ENNA logic d.o.o. iz Hrvatske.

Nakon današnjeg otvaranja zaprimljenih ponuda, Lučka uprava Rijeka provest će postupak evaluacije pristiglih ponuda, a nakon odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, pristupit će se potpisivanju ugovora o koncesiji  za Zagrebački kontejnerski terminal.

Poslušajte izjavu ravnatelja Lučke uprave Rijeka Denisa Vukorepe:

Denis Vukorepa: Ove ponude su pokrile i drugu fazu izgradnje Zagrebačke obale, pripremila Neva Funčić

Komentari