Personalizirana medicina - lijekovi po mjeri pojedinca

Personalizirana medicina - lijekovi po mjeri pojedinca

Novi trendovi u proizvodnji lijekova (Foto: PIXSELL)

Kako liječiti bolesnike ciljanom terapijom popularno nazvanom "pametni lijekovi" raspravlja se na skupu koji traje na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Umjesto smjenskog rada u bolnicama, tamo gdje su se liste čekanja povećale i stvorila uska grla, vratit će se dežurstva, odgovorio je ministar Rajko Ostojić na novinarsko pitanje hoće li se ukinuti smjenski rad.

Liječenje ciljanim popularno nazvanim pametnim lijekovima tek je u razvoju, još će se godinama morati istraživati, za što je potrebna vrhunska oprema i znanje. Rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin stoga je, govoreći na znanstvenom skupu Personalizirana medicina: novi medicinski i društveni izazovi, zadovoljno rekao da je dobio rješenje za formiranje centra za translacijsku medicinu u kojem će biti oprema vrijedna 180 milijuna kuna. 

Personalizirana medicina ukratko znači, kako je to slikovito opisao ministar zdravlja Rajko Ostojić, pravi postupak, prava terapija za pravu osobu u pravo vrijeme. Želja je što više i češće liječiti uzroke, a manje posljedice, pri čemu će se uvažavati individualne osobine pacijenata poput genetičke i biološke strukture te stila života. Javlja Biserka Belić:

Komentari