Pete ''Akvizicije'' Muzeja grada Rijeke

Pete ''Akvizicije'' Muzeja grada Rijeke

Detalj plakata (Foto: MGR)

Izložba ''Akvizicije'', na kojoj su predstavljeni predmeti koje je Muzej grada Rijeke nabavio u proteklom četverogodišnjem razdoblju, otvorena je večeras. Peta izložba akvizicija obilježava i 20 godina djelovanja Muzeja.

Na otvaranju je knjižnicu Muzeja grada Rijeke predstavila Jasna Milinković navevši da knjižnica djeluje od 1976. godine te ima oko 4000 naslova. 

Među akvizicijama je stilski namještaj s kraja 19. stoljeća, zbirke poštanskih maraka, stojeći i zidni satovi s prijelaza 19. u 20. stoljeće, litografija s vedutama Rijeke, niz ulja na platnu riječkih autora ili riječkih motiva, potom kazališni plakati riječkoga HNK, primjerci starih novina, jedan očuvani torpedo te oprema za ispitivanje torpeda kao i niz fotografija autora kao što su Igor EmiliEgon HreljanovićBranko Kukurin i Ervin Debeuc

Izložba je otvorena do 15. veljače 2015. godine.

Komentari