PGŽ: 283 tisuća kuna za rad Vijeća nacionalnih manjina

PGŽ: 283 tisuća kuna za rad Vijeća nacionalnih manjina

Današnje potpisivanje ugovora o sufinanciranju (foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka)

Na području Primorsko - goranske županije žive pripadnici 22 nacionalne manjine s ukupno više od 31 tisuću stanovnika. Najbrojniji su Srbi, Bošnjaci,Talijani, Albanci i Slovenci dok preostale manjine imaju po stotinjak pripadnika.

Zamjenici primorsko - goranskog župana Petar Mamula i Marina Medarić danas su s predstavnicima nacionalnih manjina potpisali ugovore o sufinanciranju.

Primorsko - goranska županija će iz proračuna za rad Vijeća nacionalnih manjina izdvojiti 283 tisuće kuna te 87 i po tisuća kuna za rad manjinskih predstavnika.

Osim toga županija sufinancira i  manjinske programe, kaže zamjenik župana Petar Mamula: 


 

Komentari