PGŽ i klimatske promjene: Program zaštite zraka i Novi vodič za gradnju

PGŽ i klimatske promjene: Program zaštite zraka i Novi vodič za gradnju PGŽ i klimatske promjene: Program zaštite zraka i Novi vodič za gradnju
Pročelnica Vahtar Jurković i župan Komadina (Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka) Pročelnica Vahtar Jurković i župan Komadina (Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka)

Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka

U Primorsko-goranskoj županiji predstavljene su dvije nove publikacije: "Program zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena do 2022. godine" i "Novi vodič za gradnju". Klimatske promjene su top tema 21. stoljeća, a priručnici su koristan novi alat za planiranje gradnje.

Oba su priručnika aktualna i korisna, istaknuli su župan Zlatko Komadina i pročelnica za Županijskog odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar Jurković. "Činimo što možemo za smanjenje stakleničkih plinova i globalnog zatopljenja", istaknuo je župan, dok je pročelnica Vahtar Jurković napomenula da je Program zaštite zraka u PGŽ-u za razdoblje od 2019. do 2022. četvrti u nizu planskih dokumenata od 2006. godine. 

Uz izvješće o kakvoći zraka u četverogodišnjem razdoblju, sadrži i ciljeve zaštite zraka i prilagodbe klimatskim promjenama. Prema Zelenom planu Europske unije, predviđeno je da se do polovine ovog stoljeća za 7 posto smanji emisija stakleničkih plinova, uz kružnu ekonomiju, čistiju proizvodnju i zelena radna mjesta. PGŽ tako potiče energetsku obnovu objekata, korištenje sunčeve energije i električnih vozila, rekla je Vahtar Jurković te istaknula da je, prema podacima, kvaliteta zraka prve kategorije na najvećem dijelu područja županije.

Za područja na kojima je zrak druge kategorije, poput Urinja i Marišćine, uslijedit će akcijski planovi. "Za zrak na Marišćini je nositelj izrade akcijskog plana Općina Viškovo, a za Urinj je Općina Kostrena napravila već drugi plan sanacije kvalitete zraka", rekla je Vahtar Jurković te najavila da će županijski odjel u tim planovima sudjelovati kao provoditelj. Također je najavila i izradu akcijskog plana prilagodbe klimatskim promjenama zbog kojih se dugoročno očekuje podizanje razine mora. Pilot-projekt projekcije rađen je u Šibensko-kninskoj županiji, a u suradnji s ovlaštenim stručnjacima napravit će se plan za PGŽ.

"Novi vodič za gradnju" usklađen je sa zakonskim propisima i činjenicom da je od početka godine i Primorsko-goranska županija u državnom sustavu izdavanja e-dozvola. PGŽ će zadržati i postojeći informatički sustav u kojem će se dovršiti i svi predmeti zaprimljeni do kraja 2019. godine, poput zahtjeva za etažiranje ili legalizaciju. Pročelnica je izvijestila kako su prošle godine riješili više od 16 tisuća redovnih predmeta, a riješeno je 90 posto zahtjeva za legalizaciju podnesenih u redovnom roku do lipnja 2013. Neriješeni su ostali samo slučajevi koji su u sudskim postupcima radi utvrđivanja vlasništva, a što se tiče zahtjeva za legalizaciju bespravne gradnje, koji su podneseni u produženom roku do lipnja 2018., riješeno ih je 30 posto, rekla je pročelnica.

Obje publikacije namijenjene su građanima i stručnoj javnosti te dostupne i u digitalnom obliku, na mrežnim stranicama županije graditeljstvo.pgz.hr i www.pgz.hrPoslušajte izjave:

Aktualni i korisni vodiči, pripremila Neva Funčić

Vahtar- Jurković o riješenim predmetima, pripremila Neva Funčić

Komentari