Plesom na kišnom Korzu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama

Plesom na kišnom Korzu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama

Foto: Nikolina Deranja / Radio Rijeka

Milijarda ustaje protiv nasilja prema ženama i djevojčicama - svjetska je kampanja koju četvrtu godinu u Hrvatskoj organiziraju Centar za ženske studije s udrugama civilnoga društva. Održava se 14. veljače u više od 200 zemalja, a u našoj zemlji u desetak gradova, među kojima je i Rijeka.

U kampanji se povezuju ženske udruge, udruge mladih muškaraca i sportaša, osobe iz kulturne i političke javnosti i medija, u zajedničkoj borbi za svijet bez nasilja. U Rijeci je taj dan po drugi puta obilježen prigodnim petminutnim plesom na kišnom Korzu.

U nešto više od godine dana, u Hrvatskoj su 16 žena ubili muškarci s kojima su bile u obiteljskoj ili partnerskoj vezi. U posljednjih 10 godina raste broj kaznenih djela - lakših ili težih tjelesnih ozljeda. "Ovogodišnja tema kampanje upozorava na nasilje prema trenutačno najugroženijim skupinama - Romkinjama, ženama s invaliditetom, nezaposlenim ženama, izbjeglicama, a kampanjom želimo upozoriti na svakodnevno kršenje ženskih radnih, reproduktivnih, etničkih, manjinskih i seksualnih prava", rekla je Katarina Mikulić iz riječke Udruge Pariter, koja je, uz riječki SOS telefon, organizirala akciju Milijarda ustaje

Protiv nasilja danas je na Korzu, uz himnu kampanje, pjesmu "Break The Chain", plesalo stotinjak volonterki i volontera, djevojčica iz plesnih grupa te Riječanki i Riječana koji su u podne bili na kišnom Korzu. "Važno nam je da su došle i žene s invaliditetom, koje su nevidljive u sistemu, a trpe nasilje češće od ostalih žena", rekla je Marinela Matejčić iz Paritera.

Dakako da je i ove godine jedna od tema uporno odbijanje Hrvatske da ratificira Istanbulsku konvenciju koja uz rodnu ravnopravnost promovira zaštitu, pomoć i suzbijanje nasilja, a kojom je potvrđeno da je nasilje prema ženama ozbiljno kršenje ljudskih prava i diskriminacija. Iako je potpisala još u siječnju 2013., Hrvatska je jedina zemlja koja još uvijek nije ratificirala taj važan dokument. Javlja Nikolina Deranja:

Komentari