Plinska energana u Kampusu

Plinska energana u Kampusu

Pogled iz zraka - na mjestu narančaste boje gradit će se nova energana, zeleno su obojani objekti Sveučilišta u Rijeci, plavom KBC, a crvenom trenutno aktivna toplana na Vojaku (Foto: Grad Rijeka)

Sveučilišni kampus, Vojak i bolnica na Sušaku dobivaju novu, puno učinkovitiju energanu. Izgradnja plinske energane počinje u veljači 2014., a odvijat će se u dvije faze.

Izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu jedan je od značajnijih energetskih projekata u Hrvatskoj. Riječ je o projektu suvremene visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane na Vojaku, Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Sušaku. Ulaganje je vrijedno 10 milijuna eura i realizirat će se sredstvima kredita Europske banke za obnovu i razvoj, uz jamstvo Grada Rijeke.

Direktor trgovačkog društva Energo Sanjin Kirigin kaže da će se u prvoj fazi zamijeniti tri kilometra cjevovoda na područjuz Vojaka, sagradit će se sama zgrada energane u Kampusu i unutra ugraditi infrastruktura - kotlovi s kogenerativnim uređajem koji cijeli projekt čini vrlo učinkovitimInstalirana snaga bit će 20 MW, a energent je plin, koji će, kada energana bude dovršena, davati tri proizvoda: toplinu, rashladu i struju iz kogenerativnog uređaja.

Komentari