Poništava se natječaj za obnovu broda Galeb

Poništava se natječaj za obnovu broda Galeb

Foto: Pixsell

Nakon utvrđivanja da je na nedavno završen Natječaj za obnovu Broda Galeb pristigla samo jedna ponuda, brodogradilišta Viktor Lenac, koja značajno premašuje planirani iznos za obnovu broda, Grad Rijeka poništava ovaj natječaj za obnovu broda budući da se radi o nerealno visokom iznosu.

Odluka je donesena nakon detaljnije analize navedene pristigle ponude.

Iznos planiran za obnovu broda Galeb rezultat je stručne procjene ovlaštenih projektanata, na temelju čega je Grad Rijeka i dobio novce iz fondova Europske unije na natječaju "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine."

Novi natječaj za obnovu broda Galeb raspisat će se u roku od 30 dana.

Rokovi dovršetka obnove i opremanja broda uskladit će se s rokovima vezanima uz ponovni raspis natječaja i neće ugroziti planirane aktivnosti u realizaciji projekta Europske prijestolnice kulture, stoji u gradskom priopćenju.

 

Komentari