Poslovni prostori u vlasništvu Grada Rijeke dobro popunjeni

Poslovni prostori u vlasništvu Grada Rijeke dobro popunjeni

Poslovni prostori u centru Rijeke (Foto: Boris Kanazir / Radio Rijeka)

Više od 900 tisuća kuna će Grad Rijeka i ove školske godine izdvojiti za financiranje tzv. nadstandarda u riječkim osnovnim školama. Od srpnja do rujna iznajmljeno je 17 od 42 ponuđena riječka poslovna prostora. Ostalo je neiskorištenih sredstava, pa Grad otvara novi natječaj za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Naglasci su to s današnjeg kolegija riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.

Na natječaju za zakup riječkih gradskih poslovnih prostora, od srpnja do rujna, izlicitirano je 17 od 42 ponuđena. Većina zakupnika ugovor će sklopiti za najam po početnoj cijeni, a samo je za jedan prostor, na adresi Laginjina 19A, postignuta cijena 7,5 puta veća od početne.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je na današnjem kolegiju naglasio da je zadovoljan popunjenošću gradskih prostora, s obzirom na krizu. Dodao je da je prije dvije godine bilo 200 praznih poslovnih prostora, a da ih je sad 40 i to izvan centra. Naglasio je i to da niti jedan prazan poslovni prostor u centru Rijeke nije gradski, već je u nečijem privatnom ili u vlasništvu države.

Grad Rijeka i ove školske godine s gotovo milijun kuna nastavlja sufinanciranje nadstandarda u riječkim osnovnim školama. U nadstandard, nažalost, spada i učenje informatike od 1. do 4. razreda za što će Grad izdvojiti gotovo 307 tisuća kuna. Za rad s darovitim učenicima u e-matematičkoj učionici te za LIADO radionice za nadarene likovnjake izdvojit će 129 tisuća kuna.

Za marendu učenicima s poteškoćama u razvoju  Centra za odgoj i obrazovanje izdvojit će 17,5 tisuća kuna te za programe euritmije i obrade drveta u Waldorfskoj školi još 17 tisuća i 800 kuna. Već je prije donesena odluka da se izdvoji 90 tisuća kuna za projekt Rijeka pliva da bi svi riječki učenici drugih razreda osnovnih škola naučili plivati te tristotinjak tisuća kuna za projekt Moja Rijeka u kojem djeca uče o svome gradu.

S obzirom  na to da na ljetnom natječaju nije iskorišteno svih 600 tisuća kuna iz programa Zelena energija u mom domu, Grad Rijeka će, pod istim uvjetima što ih određuje Fond za energetsku učinkovitost, raspisati novi Natječaj za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na natječaju provedenom od sredine lipnja do početka kolovoza bilo je samo 20 prijava od kojih je osam ispunilo uvjete. Podaci o osobama, kućanstvima, broju bodova  i iznosima subvencija objavljeni su na web stranici Grada Rijeke. S kolegija javlja Lea Domijan Fišter:

Komentari