Predstavljena fotomonografija "Putovima Frankopana"

Predstavljena fotomonografija "Putovima Frankopana" Predstavljena fotomonografija "Putovima Frankopana"
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka
Autori fotomonografije Đekić i Fabijan (Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka) Autori fotomonografije Đekić i Fabijan (Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka)

Foto: Lea Domijan Fišter / HRT - Radio Rijeka

U Sokolani grobničkoga kaštela predstavljeni su danas fotomonografija "Putovima Frankopana" i srednjovjekovni kostimi udruga koje se bave očuvanjem frankopanske baštine. Izrađeni su u okviru projekta kulturno-trističke rute Putevima Frankopana.

Fotomonografija daje uvid u život Frankopana, njihove običaje, kulturu i arhitekturu, a na fotografijama je svih 20 objekata obuhvaćenih istoimenom turističkom rutom.

Primorsko-goranska županija pokrenula je projekt Putovima Frankopana još 2005. godine i vrijedan je 61 milijun kuna.

Petnaest godina kasnije u tijeku je treća faza koja se s 47,3 milijuna kuna financirana bespovratnim sredstvima strukturnih fondova Europske unije. Izrađena je posebna aplikacija te izdan vodič "Prijatelj po putu", u školama PGŽ u tijeku su kvizovi, pričaonice i radionice da bi se s frankopanskom baštinom upoznali najmlađi.

Poslušajte što smo zabilježili na predstavljanju fotomonografije, u razgovoru s autorima Velidom Đekićem i Petrom Fabijanom:

Putovima Frankopana, pripremila Lea Domijan Fišter

Komentari