Priprema se novo izdanje - dopunite ga!

Priprema se novo izdanje - dopunite ga!

Foto: Grad Rijeka

Centar za participaciju žena u društvenom životu nastavlja s prikupljanjem građe o ženama koje su radom i djelovanjem utjecale na razvoj grada Rijeke. Knjiga "Značajne žene Rijeke i okolice 19. i 20. stoljeća" dobit će nastavak budete li pomogli njegov nastanak.

Centar za participaciju žena u društvenom životu je knjigu "Značajne žene Rijeke i okolice 19. i 20. stoljeća" urednice Daine Glavočić objavio 2017. godine, a sada su spremni za novo izdanje. 

Imate li priču i podatke o ženama koje su utjecale na raznim područjima: školstvu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, zaštiti kulturne i povijesne baštine, znanosti, novinarstvu, književnosti, razvoju industrije i politici javite im se na brojeve telefona 051 315 020 ili 095 315 02 00 ili poštom na adresu Ribarska 4, 51 OOO Rijeka. 

Novo izdanje će biti dopunjeno biografijama i djelovanjem drugih znamenitih žena: "Za  i s t i n s k u  ravnopravnost žena i muškaraca u našem društvu - da se ne zaboravi!!!", poručuju iz Centra. 

Podsjećaju da ravnopravnost žena i muškaraca nije odvojeno pitanje žena, već pitanje društvene pravde i jedini put izgradnje samoodrživog, pravednog i razvijenog društva te ostvarivanju ljudskih prava.

Pozivaju građane da se priključe akciji te podijele svoja saznanja o ženama koje su: "radom, znanjem, humanošću, doprinosom u obitelji, javnom i društvenom životu, borbom za ravnopravnost i unapređenje položaja žena gradile socijalno osjetljivo i humano društvo - društvo jednakih mogućnosti, društvo u kojem se poštuju načela demokratskih vrijednosti, rodne ravnopravnosti, oslobođeno svih oblika nasilja i diskriminacije!", stoji u priopćenju.

Komentari