Prometni redar na opatijskim ulicama

Prometni redar na opatijskim ulicama Prometni redar na opatijskim ulicama
Foto: Grad Opatija Foto: Grad Opatija
Foto: Grad Opatija Foto: Grad Opatija

Opatijski prometni redar na dužnosti (Foto: Grad Opatija)

Opatija od danas ima prometnog redara koji ima ovlasti kao i prometna policija u mirovanju, što znači da može kažnjavati. Iako će, u prvoj fazi samo upozoravati.

Osnovna zadaća prometnog redara je kontroliranje reda, primarno kada je riječ o mjestima gdje je zabranjeno parkiranje. Neuralgične točke uglavnom su autobusna ugibališta, mjesta za invalide, ali i nogostupi, pristupi školama i vrtićima.

Prometni redar isprva će upozoravati vozače koje zatekne u prekršaju, a zatim će se primjenjivati i sankcije: novčane kazne koje se kreću od 300, 500 i 700 kuna. Najskuplje će koštati vlasnika vozila parkiranog na mjestu za invalide. Prometni redar opremljen je da može fotografirati prekršaj, a  sustav onda automatski bilježi i sve druge podatke: vrijeme, datum i lokaciju prekršaja. Vozači koji se zateknu u prekršaju, ako plate kaznu u roku tri dana od izdavanja kazne, plaćaju 50% propisane novčane kazne.

Svjesni da iz godine u godinu postoje problemi u pojedinim dijelovima grada u Opatiji su iskoristili zakonsku mogućnost da uvedu prometno redarstvo. Za sada će biti samo jedan prometni redar, ali će Grad Opatija dodatno zaposliti komunalne redare. Gradonačelnik Ivo Dujmić najavio je otvaranje novih radnih mjesta, poslušajte izjavu:

Komentari