Prvi hrvatski Centar za darivanje krvi

Prvi hrvatski Centar za darivanje krvi

s današnjeg otvorenja Centra za darivanje krvi (Foto: PGŽ)

Prvi Centar za darivanje krvi u Hrvatskoj otvoren je u Domu Crvenog križa Rijeka na Pećinama, a volonteri su 174 četvorna metra prostora uredili za dvije tisuće sati.

Novi Centar za darivanje krvi opremljen je svom potrebnom opremom za akcije organiziranog darivanja krvi, koje u Rijeci ima dugu tradiciju i vrlo je dobro organizirano.

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka jedino će u Hrvatskoj organizirati akcije darivanja krvi u svom vlastitom prostoru, dok se donedavna to činilo isključivo u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka i na terenu.

Centar je prvenstveno namijenjen mladim darivateljima krvi iz završnih razreda srednjih škola, koji s navršenih 18 godina mogu početi darivati krv. Osim toga, u Centru će se organizirati darivanja krvi za područje istočnoga dijela Rijeke, gdje do sada nije bilo terenskog darivanja, rekao je predsjednik Vijeća dobrovoljnih darivatelja krvi u Rijeci Ivo Vidotto.

Centar za darivanje krvi uređen je i opremljen sredstvima Grada Rijeke, Hrvatskoga Crvenog križa i prihoda tradicionalnog humanitarnog bala županijskog društva Crvenog križa.

Volonteri, u najvećem broju darivatelji krvi, u uređenje 174 četvorna metra prostora utrošili su više od dvije tisuće sati. Uređena je prostorija s pet ležajeva za darivanje krvi, Klub darivatelja krvi i skladište krvi, sanitarni čvor i restoran. Javlja Larissa Smokvina:

Komentari