Radi se, gradi se: uskoro veća i modernija Osnovna škola Jelenje - Dražice

Radi se, gradi se: uskoro veća i modernija Osnovna škola Jelenje - Dražice Radi se, gradi se: uskoro veća i modernija Osnovna škola Jelenje - Dražice
Župan Zlatko Komadina u obilasku gradilišta (Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka) Župan Zlatko Komadina u obilasku gradilišta (Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka)
Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka
Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka

Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka

Učenici Osnovne škole Jelenje - Dražice uskoro će pohađati nastavu u jednoj smjeni na jednoj lokaciji. U tijeku je provođenje kapitalnog projekta koji se odnosi na rekonstruciju i dogradnju zgrade osnovne škole i izgradnju školske sportske dvorane, vrijednog gotovo 40 milijuna kuna.

Tim povodom danas je župan Zlatko Komadina sa suradnicima obišao gradilište kako bi se uvjerio u dinamiku gradnje projekta kojeg zajednički financiraju Primorsko-goranska županija i Općina Jelenje. Županija je uložila 24, a općina 16 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju i dogradnju zgrade škole u Dražicama. Proširuje se kapacitet postojeće zgrade i obuhvatit će 21 učionicu, u odnosu na trenutnih deset.

Predviđena je i dogradnja jednodjelne školske sportske dvorane koja će biti smještena na istočnom dijelu parcele, sa zasebnim ulazom. Dvorana će toplom vezom biti povezana sa zgradom škole. Cjelokupnim zahvatom postojeća građevina škole povećat će se za oko 2800 četvornih metara.

Evo što su nakon obilaska rekli župan Zlatko Komadina i načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja:

Komadina i Marčelja o obnovi školske zgrade, pripremio Vladimir Jurić

Komentari