Radovi na otoku Krku: nova kanalizacija i bolja kvaliteta interneta

Radovi na otoku Krku: nova kanalizacija i bolja kvaliteta interneta Radovi na otoku Krku: nova kanalizacija i bolja kvaliteta interneta
Radovi u Dobrinju (Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka) Radovi u Dobrinju (Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka)

Radovi u Dobrinju (Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka)

Velik zajednički projekt pet jedinica lokalne samouprave na otoku Krku nazvan "Sustav odvodnje otpadnih voda otoka Krka" u punom je jeku. Cjelokupna investicija vrijedna je 600 milijuna kuna i kandidirana je prema Strukturnim fondovima EU.

Europska unija sufinancirat će ovaj projekt sa 70 posto. Živo je u svim priobalnim naseljima općine Dobrinj, gdje se gradi kanalizacija, koja će uvelike olakšati život svim iznajmljivačima, koji sada koriste septičke kame.

Uz kanalizaciju, u otkope se polažu i cijevi za optiku, pa bi se u budućnosti trebala poboljšati i kvaliteta interneta u cijeloj općini. Poslušajte što je o projektu rekao načelnik općine Dobrinj Nenad Komadina:

Neven Komadina o projektu, pripremio Vladimir Jurić

Komentari