Rijeci predstavljena Kreativna Europa

Rijeci predstavljena Kreativna Europa

Foto: FreeDigitalPhotos

U fondovima Europske unije je za programe kulture namijenjena milijarda i pol eura u slijedećih sedam godina, rečeno je Filozofskom fakultetu u Rijeci na predstavljanju EU programa Kreativna Europa. O programu Unije za kulturni i kreativni sektor riječkim su kulturnim djelatnicima govorili predstavnici Ministarstva kulture, Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci.

Naglasak novog europskog programa za kulturu do 2020. godine je na mladima, djeci i manjinskim, društveno isključenim, skupinama. Za uspješnu prijavu na natječaj važna je priprema, rekao je voditelj Deska Kreativne Europe u Ministarstvu kulture Mladen Špehar. Priprema znači pronaći pouzdane partnere koji imaju izvrsnu ideju, a u konačnici treba imati i nešto financijskih sredstava da bi ušli u Europske projekte. 

Ovaj program se nastavlja na uspjeh dosadašnjih u kojima su sudjelovale, uz zagrebačke institucije, najuspješnije riječke institucije i kulturni djelatnici. Kao primjeri dobre prakse predstavljeni su projekti Drugog mora, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i riječkog Filozofskog fakulteta. Novi programi su šansa za mlade, naglasio je dekan filozofskog fakulteta Predrag Šustar koji u njima vidi šansu za naše mlade istraživače

Važno je shvatiti da smo dio Europske unije i pisati prijave. 
To je u početku mukotrpno, ali kad dođu rezultati, oni su obilni, bogati i zadovoljavajući, rekao je pročelnik za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar, koji okuplja tim za riječku kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Poslušajte što je na predstavljanju Kreativne Europe zabilježila Neva Funčić: 

Komentari