Riječki Upravni sud poništio rješenje o okolišnoj dozvoli za ŽCGO Marišćinu

Riječki Upravni sud poništio rješenje o okolišnoj dozvoli za ŽCGO Marišćinu

Prosvjednici ispred Marišćine: duga i teška borba za čisti zrak (Foto: Pixsell)

Upravni sud u Rijeci danas je poništio rješenje o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, a Krizni eko-stožer za sutra je sazvao konferenciju za novinare o tome kako ŽCGO Marišćina više ne može legalno poslovati.

Poništeno rješenje odnosi se na zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan (biološka i fizikalno-kemijska obrada otpada) i na odlagalište otpada na koje se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, stoji u priopćenju Upravnog suda u Rijeci.

Udruga Krizni eko-stožer Marišćina koja je tužila Ministarstvo zaštite okoliša i dobila spor, za sutra ujutro je ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćine sazvala konferenciju za novinare s temom o nelegalnosti rada ŽCGO-a, kojem je poništeno rješenje o okolišnoj dozvoli.

Na objavi presude ukratko je izneseno da je nezakonitost utvrđena u dijelu rješenja što se odnosi na potrebu izrade Temeljnog izvješća, kao dijela sadržaja Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole. Sud nije našao utemeljenim argumente Ministarstva zaštite okoliša i energetike da izrada Temeljnog izvješća nije potrebna jer se radi o novom postrojenju, budući da takav zaključak nije utemeljen u propisima. (Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine, broj 80/13 i 153/13 te Uredba o okolišnoj dozvoli, Narodne novine, broj 8/14).

U preostalom dijelu dozvole sud nije našao nezakonitosti. Detaljnije obrazloženje presude uslijedit će u pisanom otpravku presude u roku od 15 dana.

Ishod je to upravnog spora koji je pokrenula udruga Krizni eko-stožer Marišćina, uz nekoliko građana Viškova, protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kao zainteresirana osoba u sporu je sudjelovao i nositelj zahvata Ekoplus. Sud je predmet vratio Ministarstvu na ponovni postupak. Riječ je o prvom vraćanju na ponovni postupak, pa protiv današnje presude nije dopuštena žalba.

U ovome sporu nije odlučivano o drugim elementima cjeline zahvata ni o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat. Stoga na ta pitanja današnja presuda ne utječe. Nije odlučivano ni o postupanju Ekoplusa u praksi (što podliježe nadzoru nadležnih upravnih tijela u zasebnim postupcima), već isključivo o zakonitosti spomenute okolišne dozvole, u tekstu u kojem je izdana, priopćili su iz riječkog Upravnog suda.

Komentari