Rijeka - Krešimirova u sanaciju

Rijeka - Krešimirova u sanaciju Rijeka - Krešimirova u sanaciju
Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka
Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka
Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka

Foto: Boris Kanazir/Radio Rijeka

U okviru radova na sanaciji kolnika državnih cesta u Rijeci, počeli su radovi u Krešimirovoj ulici na dionici od Trga Žabica do Mlake, odnosno do raskrižja Krešimirove ulice i Ulice Milutina Barača. Kiša je poremetila planove, promet se tuda još uvijek odvija, ali usporeno. Preregulacija i skretanje prometa uskoro!

shema_1_kresimirova.jpg

Radovi će se izvoditi u tri faze: 1. faza – sjeverni trak od Žabice do Mlake, 2. faza – južni trak od Mlake do Žabice i 3. faza – preostala dva središnja traka. Obilazni smjer kretanja je ulicama Rikarda Benčića-Franje Čandeka-Vukovarska-Viktora Cara Emina-Fiorello la Guardia-Pomerio-Žrtava fašizma-Fiumara.

Radovi u fazama omogućavaju ograničeno odvijanje prometa jednim prometnim trakom, ali samo autobusima javnog gradskog prijevoza, vozilima stanara te vozilima interventnih i komunalnih službi. Radno vrijeme izvođenja radova je od 7 do 17 sati radnim danom, od 7 do 15 sati subotom, a nedjeljom se ne radi.

Pozivaju se stanari i vozači da koriste druge površine za parkiranje. Vozila parkirana u zoni gradilišta biti će premještana paukom na područje izvan gradilišta ili na odlagalište premještenih vozila na Brajdici. Za sve informacije o premještenim vozilima na raspolaganju je info-telefon 051 377 340.

Sredinom srpnja počela je sanacija kolnika državnih cesta koje prolaze kroz Grad Rijeku. Zahvat obuhvaća najvažnije prometnice na području od Preluka do Plumbuma, te su stoga za radove u najužem gradskom središtu odabrani ljetni mjeseci kada je promet smanjen u odnosu na ostali dio godine. Iako su Hrvatske ceste i Grad Rijeka poduzeli su sve potrebne mjere da radovi što manje remete uobičajeno odvijanje prometa, gužve u prometu oko zone gradilišta su neizbježne pa se mole vozači da za svoja putovanja biraju obilazne pravce.

Komentari