Sanacija jame Sovjak: strahovi, pitanja i nepovjerenje

Sanacija jame Sovjak: strahovi, pitanja i nepovjerenje

Uži okoliš jame Sovjak (Foto: Smokvarijska lista)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenulo je projekt sanacije nekadašnjeg odlagališta otpada jame Sovjak u Općini Viškovu. Na večerašnjem javnom izlaganju Studije utjecaja na okoliš te sanacije govorili su mještani Viškova i predstavnici ekoloških udruga.

U jamu Sovjak desetljećima se, počevši od 50-tih godina prošlog stoljeća, odlagao tekući i drugi, ukupno oko 250.000 prostornih metara otpada. Jama Sovjak ocijenjena je kao "crna točka" onečišćena opasnim otpadom, a projekt sanacije procijenjen je na 365 milijuna kuna i sufinancirat će se sredstvima iz EU fondova. 

Studiju sanacije, koja je od 14. rujna do 13. listopada dostupna za javni uvid, izradio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao nositelj projekta sanacije. Prije izrade studije prihvaćena je jedna od ponuđenih varijanti sanacije, koja predviđa vađenje plutajućih ugljikovodika i katrana iz jame te njihov prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske. 

Nakon postupka procjene utjecaja na okoliš prikupit će se dokumentacija potrebna za prijavu projekta za EU sufinanciranje, što se planira u početku 2016., a nakon odobrenja projekta i provedbe natječaja za izvođača radova počet će radovi na sanaciji. 

Odgovarajući na pitanja, predstavnici izrađivača studije navodili su da će natječaj za radove biti međunarodni i svima dostupan, da su u slučaju povišenih vrijednosti nedozvoljenih elemenata u zraku previđene mjere zaštite i evakucije stanovnika u neposrednoj blizini jame. Dio mještana koji su nazočili skupu nezadovoljan je jer cijelo područje radova neće biti zatvoreno ili pokriveno, primjerice balonom, a neki smatraju da je potrebo postaviti i dodatne mjerne postaje za nadzor zraka. Pojašnjeno im je da će radovi na sanaciji, ako dođe do povećanih vrijednostu, biti zaustavljeni.

U pripremnoj fazi projekta dovozit će oprema, druga faza koja obuhvaća vađenje slojeva otpada trajat će 25 mjeseci, a sa smanjivanjem sadržaja u jami, smanjivat će se i utjecaj na okoliš. U trećoj fazi jama će se zatrpavati zemljom, a potom će se na mjestu jame posijati trava. 

Među ostalim, pojedini sudionici skupa istaknuli su da studija nije prihvatljiva, da nije potpuna te da je stanovništvo, primjerice zbog mogućih planova i načina evakucije i zaštite, trebalo uklučiti u njenu izradu. Neki smatraju da mještanima koji žive u blizini jame treba tijekom sanacije osigurati privremeni smještaj, a iskazana je i bojazan da pristupna cesta, iako je ona preduvjet, neće biti izgrađena do početka sanacije.

Predstavnici lokalne uprave istaknuli su da svi planovi vezani uz sanaciju neće moći biti doneseni i provedeni bez suglasnosti Općine Viškovo. Poslušajte što kažu voditeljica projekta sanacije Sofija Petrinec voditeljica projekta i aktivistica Eko stožera Marišćina Mirna Međimorec:

Dva pogleda na stvar, pripremio Ranko Stojanac

Komentari