Smak svijeta najavljen za sutra

Smak svijeta najavljen za sutra

Foto: www.meteoweb.eu

Preko 100 najava i proroštva o smaku svijeta u manje od 100 godina pobrojao je Isaac Asimov, čuveni superplodni pisac znanstvenofantastične literature u svojoj knjizi iz 1978. godine, "Choice of Catastrophe" (prevedena pod naslovom "Primicanje katastrofa").

Gotovo sve te najave kraja svijeta dolaze od religijskih izvora, mahom religijskih skupina, sekti, kultova i pojedinaca koji su se pozivali na svoja "božanska nadahnuća". Do danas, a naročito u internetska vremena broj i viralnost takvih najava se mogla samo umnožiti. 

Kako "božanska nadahnuća" nisu dovoljno uvjerljiva iskrenim fanatičnim katastrofičarima ili zlonamjernim marketinškim manipulatorima, potrebno je dobiti neki kredibilitet jači od tek nekog nadahnuća, jedan takav religijski navještavač David Maede je u pomoć pozvao kredibilitet nebesa, najavljujući nepoznati "planet" Nibiru koji će udariti u Zemlju 23. rujna 2017. godine, kad već nije udario još 2012. godine po njegovom prvom proroštvu.

Uostalom "nebeski" kredibilitet za dio ljudi religijski su fanatici često pridobivali pozivajući se na drevna astrološka saznanja o prirodnim ciklusima nebeskih tijela, stara koliko i ljudsko znanje o njima. Tako se Maedina priča oslanja i na obične eklipse koje su vrlo uobičajena pojava na nebu, pa astronome, a ni same astrologe već tisućljećima ne zabrinjavaju takve pojave.

U Asimovom istraživanju nijedna najava smaka svijeta uopće nije potekla od astrologije, ali ju je rado koristila kao argument, ne pitajući ni same astrologe što o tome misle. A stvarnost je jednostavna: Baš po tome što je astrologija pratila ponavljanje ciklusa pozntih nebeskih tijela koja se više manje precizno i ponavljaju, astrologija zapravo uopće ne najavljuje smak svijeta, jer bi po toj logici moralo doći do potpunog poremećaja svih ciklusa u sunčevu sustavu.

Astronomi su već demantirali pojavu novog nebeskog tijela koje bi nam prijetilo. Uostalom i kršćanstvo je u ranoj fazi nastalo kao pogrešno interpretiranje početka "doba Riba" u ranokršćanskim pokušajima da se preko tri astrologa koji prate zvijezdu, samo nebo odlučilo promjeniti toliko da je najavilo pojavu Boga na zemlji.

Asimov je očito u pravu, religijski pojedinci i skupine su najavljivači smaka svijeta kako onda tako i danas, pa se ne trebamo zabrinjavati. Smak svijeta po astrologiji također nije ni vidljiv ni očekivan.

Poslušajte što o tome kaže astrolog Damir Jovetić:

Global astro: sutra smak svijeta?, pripremio Saša Vuksan

Komentari