Sudjelujte u arheološkom istraživanju u Kostreni!

Sudjelujte u arheološkom istraživanju u Kostreni! Sudjelujte u arheološkom istraživanju u Kostreni!
Foto: PPMHP Foto: PPMHP
Foto: PPMHP Foto: PPMHP
A. Golja, D. Vranić, T. Perinčić, R. Starac pred novinarima (Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka) A. Golja, D. Vranić, T. Perinčić, R. Starac pred novinarima (Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka)

Foto: PPMHP

Kao uvod u nastavak istraživanja lokaliteta Solin, u Kostreni, 14. listopada bit će održana akcija čišćenja utvrde, a od 16. do 27. listopada, u sklopu međunarodnog arheološkog kampa, u istraživanjima će moći sudjelovati i građani.

Sudjelovanje u akciji čišćenja i/ili kampu ipak treba prijaviti na: ana@ppmhp.hr ili ranko@ppmhp.hr te na broj telefona 051 553 667.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Općina Kostrena zajednički su organizirali čišćenje i istraživanje arheološkog nalazišta na kasnoantičkoj utvrdi Solindio, a u kojima će moći sudjelovati i zainteresirani građani. 

Akcija čišćenja zidova utvrde bit će održana 14. listopada od 10 do 16 sati, a u slučaju kiše dan kasnije u isto vrijeme.

Međunarodni arheološki kamp Solindio organiziran je u sklopu projektu Claustra+ čiji je cilj aktivna zaštita prirodne i kulturne baštine povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije kroz održivi turizam.

Danas znamo za osamnaest lokacija gdje su vidljivi arheološki ostaci obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum, a na našem području ima ih pet: vojno zapovjedništvo ili principij u Rijeci, obrambeni zid s pet kula na Grobničkom polju, ostaci obrambenog zida u Studeni, gradina iznad Pasjaka, obrambeni zid Babno polje – Prezid. 

Claustra+ će, tijekom iduće 2,5 godine provoditi devet slovenskih i hrvatskih partnera. Budžet projekta je 1.779.988 eura. U to se sa 70 tisuća kuna uključila i Općina Kostrena koja već niz godina podupire istraživanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na lokalitetu Solin. 

Arheolog kustos PPMHP Ranko Starac istaknuo je da je arheološki lokalitet baština koja ostaje lokalnoj zajednici te je upravo suradnja i zainteresiranost građana jedan od ključnih elemenata.

Kamp je zamišljen tako da svatko može doći i sudjelovati, u okviru interesa i mogućnosti, bilo da pomogne čupati korov koji je narastao na zidinama utvrde, bilo da dođe samo u posjet ili aktivno sudjeluje u istraživanjima.

O lokalitetima i istraživanju govore arholozi i kustosi Ranko Starac i Ana Golja, poslušajte:

Budite arheolog!, pripremila Antonela Galić

Komentari