Sveučilišna Zaklada: poticanje znanosti i filantropske kulture

Sveučilišna Zaklada: poticanje znanosti i filantropske kulture

Dobitnici znanstvenih nagrada (Foto: Tatjana Sandalj / Radio Rijeka)

Zaklada Sveučilišta u Rijeci jedanaestu godinu nagradila je najzaslužnije znanstvenike, asistente i znanstvene novake. Nagrada za životno djelo nije dodijeljena, a nagrađeno je sedam djelatnika riječkih fakulteta.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci: 2.200 aktivnosti, raspodijeljeno osam milijuna kuna i 73 nagrađena znanstvenika - do sada.

Godišnje nagrade dobili su znanstvenici: za biomedicinske i biotehničke znanosti dr. Alan Šustić s Medicinskog fakulteta, za društvene i humanističke znanosti dr. Sanja Tatalović Vorkapić s Učiteljskog fakulteta te za tehničke i prirodne znanosti dr. Vedran Kirinčić s Tehničkog fakulteta.

Nagrađeni znanstveni novaci i asistenti su dr. Jasmina Dlačić s Ekonomskog fakulteta za društveno i humanističko područje, dr. Tihana Tršan s Medicinskog fakulteta za biomedicinu i biotehnologiju i Ervin Kamenar s Tehničkog fakulteta u Rijeci za tehničko i prirodno područje. Među umjetnicima, nagrada je pripala Hrvoju Urumoviću s Akademije primijenjenih umjetnosti. 

Kao da je i veći broj nagrađenih znanstvenih novaka i asistenata znak transformacije riječkog sveučilišta na kojem je, istaknuo je rektor Pero Lučin, u tijeku velika smjena generacija. Na sveučilištu trenutno radi 750 ljudi mlađih od 40 godina, što znači da se ono otvorilo generaciji koja će razvijati novu riječku ekonomiju, zaključio je. 

Zaklada sveučilišta u Rijeci je ove godine prvi put su dodijelila i zahvale pojedincima i ustanovama iz šire zajednice koji im pomažu u projektima. Nekadašnjim članovima Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci Borisu Pritchardu i Jurju Sepčiću zahvalili su za uloženi trud u unapređenju rada Zaklade. Akademiji primijenjenih umjetnosti na potpori u organizaciji Aukcije slika, Gradu Kastvu za suradnju na projektu "Akademski zec" te dioničkom društvu Metis za višegodišnju suradnju pri organizaciji Humanitarne aukcije slikaAniji Škrobonji zahvalili su za volonterski doprinos projektu Humanitarne aukcije slika.

Već drugu godinu malo je prijava kandidata za nagrade znanstvenicima, a ravnateljica Zaklade Iva Rinčić najavljuje pojadnostavljenje sustava prijavljivanja:

Rinčić: Promijeniti sustav prijava, pripremila Tatjana Sandalj

Komentari