Tko ne želi u aglomeraciju s Gradom Rijekom?

Tko ne želi u aglomeraciju s Gradom Rijekom?

Rijeka s okolicom (Foto: Google karte)

Sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju, i Grad Rijeka krenuo je u ustrojavanje urbane aglomeracije. Pokazalo se da dio ili gotovo polovica općina koje je grad Rijeka želio uključiti u aglomeraciju - u nju ne želi ući.

Glavna točka današnjeg kolegija riječkog gradonačelnika bila je posvećena osnivanju urbane aglomeracije Rijeke. Cilj je zajedničkim razvojnim projektima privući sredstva iz EU fondova, a za četiri velika grada u Hrvatskoj na raspolaganju je 345 milijuna eura. No, pet općina koje su trebale ući u riječku aglomeraciju izjasnilo se negativno: Matulji, Klana, Jelenje, Bakar i Omišalj.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ističe da nikoga neće prisiljavati, no predstavnici tih općina morat će objasniti svojim građanima zašto njihove općine nisu uključene u projekte za dobivanje EU novaca.

Osnivanje urbane aglomeracije Rijeka bit će tema sljedećega Gradskog vijeća, a prijedlog ministarstvu obuhvatit će samo općine koje su se pozitivno izjasnile za ulazak u aglomeraciju. Za sve ostale, Grad Rijeka i dalje je otvoren. 

Komentari