Turizam i znanost: kako znanstvena istraživanja mogu pomoći turizmu?

Turizam i znanost: kako znanstvena istraživanja mogu pomoći turizmu?

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Foto: Sveučilište u Rijeci)

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki danas su potpisani ugovori za provedbu osam znanstveno-istraživačkih projekata čiji je cilj, između ostaloga, podizanje konkurentnosti u turizmu.

Rektor riječkoga Sveučilišta Pero Lučin i dekanica FMTU-a Dora Smolčić Jurdana potpisali su ugovore o financiranju s voditeljicama projekata. Neke od tema su produktivnost rada u hotelskoj industriji, inovativni smještajni objekti te utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizam.

"Bez kvalitetnih znanstvenih istraživanja ne može doći do podizanja konkurentnosti u turizmu", naglasio je Lučin. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za ove će projekte izdvojiti 150 tisuća kuna.

Komentari