U krčkom akvatoriju održana tradicionalna akcija "Sigurnost na moru"

U krčkom akvatoriju održana tradicionalna akcija "Sigurnost na moru" U krčkom akvatoriju održana tradicionalna akcija "Sigurnost na moru"
Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka
Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka
Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka
Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka

Foto: Branka Malnar / HRT - Radio Rijeka

Održana je tradicionalna akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu "Sigurna plovidba 2020". Cilj akcije, u kojoj sudjeluju sve nadležne službe, jest zaštita svih sudionika na moru te preventivna zaštita od pomorskih nesreća tijekom turističke sezone.

Dio akcije u akvatoriju otoka Krka pratila je Branka Malnar, poslušajte:

Sigurnost plovidbe, pripremila Branka Malnar

Komentari