U mandraću u Mošćeničkoj Dragi u more je porinut obnovljeni guc MD 400

U mandraću u Mošćeničkoj Dragi u more je porinut obnovljeni guc MD 400 U mandraću u Mošćeničkoj Dragi u more je porinut obnovljeni guc MD 400
Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka
Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka
Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka
Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka

Branka Malnar / HRT -Radio Rijeka

Barka je obnovljena u sklopu projekta Arca Adriatica, a njenu restauraciju provela je Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i lstre. Primorsko - goranska županija je vodeći partner projekta koji je nastavak Male barke 2.

Glavni cilj projekta je zaštititi postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te ju kroz niz mjera sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod.

Vlasnik obnovljenog guca MD 400 je Marcello Hubička te , a obnovili su ga brodograditelji Loris i Josip Rubinić.

Komentari