Unatoč manjem prekoračenju sumporovodika na Marčeljima i dalje smrdi

Unatoč manjem prekoračenju sumporovodika na Marčeljima i dalje smrdi

Foto: Vladimir Jurić / HRT - Radio Rijeka

Iako je uspoređujući sa istim razdobljem prošle godine od 1. siječanaj do 20. rujna broj incidenata u Županijskom centru za zbrinjavanje otpada Marišćina sa 274 spao samo na 5 satnih prekoračenja sumporovodika na Marčeljima i dalje smrdi.

Novinarima su se obratili i Vladimir Mićović ravnatelj zavoda, te Albert Katunar koordinator za životni i radni okoliš. Novinari su saznali da bi uskoro zrak na Marčeljima mogao postati prve kategorije o čemu su govorili Crvelin i Mićović.

Albert Katunar - izjava, pripremio Vladimir Jurić

Goran Crvelin o Marišćini, pripremio Vladimir Jurić

Vladimir Mićović - izjava, pripremio Vladimir Jurić

Komentari