Uskrsni koncert: violončelo, harmonika, komorni orkestar, glazba i - tišina

Uskrsni koncert: violončelo, harmonika, komorni orkestar, glazba i - tišina

Josip Nemet i Petar Kovačić (Foto: HNK Zajc)

Na tradicionalnom Uskrsnom koncertu u HNK Ivana pl. Zajca, uz komorni orkestar i pod dirigentskim vodstvom Davida Stefanuttija, kao solisti će nastupiti vrhunski glazbenici: violončelist Petar Kovačić i Josip Nemet na harmonici.

Na programu će se naći tri skladbe koje u sebi nose simboličnu vezu s tišinom: Suita br. 5 za violončelo solo u c-molu Johanna Sebastiana Bacha, 4'33'' Johna Cagea te Sedam posljednjih riječi Sofije Gubaiduline.

Bachove suite od mnogih su teoretičara i samih čelista promatrane kao paralela s Kristovim raspećem i uskrsnućem. Prema toj teoriji, upravo je Peta suita ona koja se odnosi na njegovu smrt.

Iako kompoziciju Johna Cagea 4'33'' mnogi doživljavaju kao provokaciju ili u najboljem slučaju kao šalu, poruka te kompozicije je puno dublja. Iz tišine se rađa glazba, ali isto tako u tišini i naša koncentracija postaje fokusiranija. 

"Kao izvođač, uvijek sam se osjećao povlaštenim stupiti na pozornicu i uživati u onoj gromoglasnoj tišini koju uspijevaju proizvesti velike dvorane; u onom trenutku koncentracije prije prvog tona; u iščekivanju i zamišljanju glazbene avanture koja predstoji. Sada će se taj trenutak razviti u nešto što ne očekujemo ili možda ne želimo. To je test za nas same da provjerimo možemo li neizvjesnost nametnute nam tišine pretvoriti u kvalitetno osluškivanje sebe, prostora i 'svoje' glazbe... Iznenadit ćete se koliko zapravo traju četiri minute!", najavljuje violončelist Petar Kovačić.

Posljedna na programu je Sedam posljednjih riječi, najpoznatija skladba Sofije Gubaiduline, a nadovezuje se na dugu kompozicijsku tradiciju koja traži inspiriraciju u kulminaciji Kristove muke, odnosno njegovim posljednjim riječima na križu. Gubaidulina koristi razne skladateljske postupke kod oba instrumenta, koji su prvenstveno u službi simbolike, bio to križ, muka, neko tjelesno ili pak psihološko stanje. Simboli su i odabrani instrumenti: violončelo, koje s međusobno okomitim gudalom i žicama tvori simbol križa, i harmonika, čije sviranje dovodi ruke u položaj sličan onome na križu.

Uskrsni koncert u HNK Ivana pl. Zajca na programu je u petak 19. travnja u 19:30 sati.

Komentari