Više od 45 tvrtki na Danu karijera riječkoga Pomorskog fakulteta

Više od 45 tvrtki na Danu karijera riječkoga Pomorskog fakulteta Više od 45 tvrtki na Danu karijera riječkoga Pomorskog fakulteta
Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka
Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka
Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka

Foto: Antonela Galić / Radio Rijeka

Kako povezati nastavni proces sa svijetom rada, već treću godinu na Pomorskom fakultetu u Rijeci pokazuju Danom karijera, na koji su došli predstavnici najvećih operatera na svijetu poput Maerska i domaćih tvrtki kao što je Viktor Lenac.

Bilo je i riječkih agencija za ukrcaj pomoraca, kao i špeditera jer, kako je istaknuto, riječki Pomorski fakultet ima tržište na svjetskoj razini. Na susretu, više od 45 tvrtki predstavlja svoje poslovne djelatnosti i mogućnosti zapošljavanja.

Na Danu karijera gospodarstvenici se mogu upoznati s radom fakulteta, studentskim programima te s opremom koja se stalno unaprjeđuje radi što bolje obuke budućih pomoraca, ali i onih kadrova koji će se osposobiti za rad na kopnu. 

Istaknuto je da su riječki visokoobrazovani pomorski kadrovi iznimno cijenjeni u svijetu, a neki od bivših studenata zaposleni su na poslovima logistike u Dubaiju ili Singapuru.

No unatoč dobrom položaju riječke luke i tome što smo pomorska zemlja, dekan fakulteta Serđo Kos naglasio je da Rijeka i Hrvatska ni u najmanjoj mjeri ne koriste fantastičan geostrateški položaj. Treba skrenuti prometni tok koji ide kroz Sueski kanal za Roterdam i Hamburg kroz južni dio Jadrana prema Rijeci i Veneciji, što bi u znatnoj mjeri povećalo BDP u Hrvatskoj, smatra Kos. Javlja Antonela Galić:

Komentari