Zdrava školska prehrana za zdrave životne navike

Zdrava školska prehrana za zdrave životne navike Zdrava školska prehrana za zdrave životne navike
Foto: skolica-prehrane.rijeka.hr Foto: skolica-prehrane.rijeka.hr

Foto: Lea Domijan Fišter / Radio Rijeka

Po uzoru na program zdrave prehrane u vrtićima Grad Rijeka je prošle godine počeo uvoditi zdrave obroke i u organiziranoj školskoj prehrani. Projekt je nazvan Školica zdrave prehrane. Kakav je zdrav osnovnoškolski jelovnik?

U sve osnovne škole uvode se tipski jelovnici koje radi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Osim zdravih obroka organizirana su predavanja i radionice za učenike i nastavnike te brošure za roditelje.

Do prosinca prošle godine program je u cijelosti proveden u 15 riječkih osnovnih škola: Centar, Dolac, Belvedere, Pećine, Brajda, Gelsi, Turnić, San Nicolo, Srdoči, Gornja Vežica, Trsat, Eugen Kumičić, Škurinje, Ivan Zajc i Kozala. Preostalih osam škola bit će obuhvaćene programom do kraja svibnja ove godine.

Edukaciju učenika i učitelja provode nutricionisti NZZJZ Primorsko-goranske županije te drugi stručni suradnici Odsjeka za unapređenje prehrane i psiholozi Odjela školske medicine. U Proračunu Grada Rijeke planirano je 55.000 kuna za ovu namjenu.

Osiguravanjem uvjeta za odgovarajući psihofizički rast i razvoj, pravilne prehrambene navike koje djeca steknu u ranom djetinjstvu utječu na način prehrane u kasnijem životnom razdoblju, a time i na zdravlje u odrasloj dobi, čime se mogu spriječiti mnoge kronične bolesti. Pravilno organizirana školska prehrana može pomoći u odabiru nutritivno pravilnih načina prehrane pomoću intervencija kao što su ocjena prikladnosti jelovnika i promičba određenih jela. 

U okviru provedbe javnozdravstvenog programa unapređenja prehrane i zdravlja djece školske dobi u osnovnim školama grada Rijeke izrađen je i web portal s ciljem proširivanja znanja o hrani, prehrani. Sadržaj stranice izrađuju stručnjaci NZZJZ dok je sama stranica izrađena i dizajnirana u Gradu Rijeci.

Osim pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima, školska prehrana ima i važnu ulogu u edukaciji o prehrani kojom su obuhvaćeni djeca, roditelji i učitelji. Nastavnici, koji su odgovarajuće educirani (o načelima pravilne prehrane, važnosti osjetila u odabiru hrane, načinima komunikacije kojima se djeca navode da jedu raznovrsnu hranu, važnosti pravilne pripreme i porcioniranja obroka), imaju presudnu ulogu u unapređenju i obogaćivanju djetetove prehrane.

Učenicima osnovnih škola čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Rijeke, udomljenoj djeci, djeci stradalnika rata i djeci koja su zbog bolesti ili teškoća u razvoju stekla pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu omogućena je besplatna prehrana (marenda, ručak i užina). Pravo na podmirenje troškova marende u u školskoj godini 2016./2017. ima 1.187 učenika (od ukupno 8.434 polaznika osnovne škole). Za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi u školskoj godini 2016./2017. Grad je osigurao 2.000.000 kuna.

Podmirenje troškova prehrane u produženom i cjelodnevnom boravku ima 565 učenika, od ukupno 2.023 polaznika produženog ili cjelodnevnog boravka u osnovnoj školi s prebivalištem u Rijeci. Za podmirenje troškova prehrane, za učenike od drugog do četvrtog razreda i dijela troškova rada njihovih učitelja, u produženom i cjelodnevnom boravku u školi u školskoj godini 2016./2017. Grad je osigurao 1.650.000 kuna.

Kako izgleda zdrav jelovnik školskog djeteta pročitajte u nastavku i poslušajte više o Školici zdrave prehrane:

Školica zdrave prehrane, pripremila Lea Domijan Fišter

Komentari