Žene šute i skrivaju svoja lica - izložba koja ističe kompleksnost nasilja

Žene šute i skrivaju svoja lica - izložba koja ističe kompleksnost nasilja Žene šute i skrivaju svoja lica - izložba koja ističe kompleksnost nasilja
Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka
Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka

Foto: Neva Funčić / HRT - Radio Rijeka

Izložbom fotografija autora Roberta Gojevića "Žene šute i skrivaju svoja lica" dvije riječke udruge Centar za nenasilje i ljudska prava SOS Rijeka i Pariter obilježavaju 22. rujna - Dan borbe protiv nasilja prema ženama.

Na postametnima na Korzu do 25. rujna bit će izloženo 10 fotografija žrtava nasilja i njihovi odgovori na pitanja koja najčešće čuju, poput onih zašto ne napuste nasilnika ili ga prijave policiji, a koncept izložbe je kompleksnost nasilničkih odnosa. "Nasilje prema ženama, bilo ono seksualno, ekonomsko, psihičko, fizičko ili reproduktivno, uvijek je rodno uvjetovano nejednakim odnosima moći muškaraca i žena, a temelji se na patrijarhatu", rekla je Marinella Matejčić iz Paritera.

"Ljudi često ne percipiraju kompleksnost začaranog kruga nasilja. Zato smo koristili ta pitanja, kao na primjer "zašto nisi otišla" ili "zašto nisi prijavila" koja društvo izuzetno voli postavljati ženama koje su u nezavidnoj poziciji i ponudile neke odgovroa za koje znamo da se pojavljuju prilikom savjetovanja i u komunikaciji sa ženama žrtvama nasilja. Bilo nam je važno staviti naglasak na reproduktivno nasilje jer se žene često primorava na ostanak u vezama zbog djece, planirane trudnoće ili trudnoće koja je u tijeku", ispričala nam je Matejčić.

Marinella Matejčić, pripremila Nina Deranja

Komentari