Kaf'e

Kaf'e

Foto: Virna Baraba/Radio Rijeka

Kavica subotom ujutro, i to uvijek u društvu nekog aktualnog i zanimljivoga gosta, točno u 11 sati. Kafe (naglasak na zadnjem slogu, naravno!) naizmjenično kuhaju (iz automata) voditelji i novinari Radio Rijeke.

Kafe, 6.5.2017. - Boris Prpić, pripremio Borna Šmer

Kafe, 16.4.2016. - Ivan Pavačić, pripremila Jelena Butković

Kaf'e, 20.2.16. - Mojca Horvat, pripremila Neva Funčić

Kaf'e, 26.4.2014. - Mejrema Reuter, pripremila Jelena Butković

Kaf'e, 16.3. - Rajna Miloš, pripremila Neva Funčić

Komentari