Kozmopolis

Kozmopolis

Emisija "Kozmopolis – književnost u kontekstu" donosi eseje književnih povjesničara i teoretičara i, uz ostalo, traži odgovore na pitanja o ulozi književnosti u 21. stoljeću te o tome koliko je važno graditi vlastite smjernice i biti inovativan u nacionalnim i internacionalnim razmjerima...

Posljednje emisije

Ponedjeljak, 29.11.2021 23:00

Mistički diskurs, žensko pismo i iskaz neizreciveog Side Košutić

U ovotjednome eseju Kornelije Kuvač-Levačić, izvanredne profesorice na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru slušamo o mnoštvu aspekata mističkog diskursa u opusu književnice Side Košutić: na primjeru pjesme u prozi Ime tvoje sveti se autorica raščlanjuje reinterpretacije biblijskih predložaka, njihov dijalog sa sadašnjošću, stalna mjesta u Košutićkinu opusu, stilska sredstva kojima postiže mističko, ali i jezična ograničenja u njegovu iskazivanju. Koncizna analiza daje autorici za pravo tvrditi kako je neizrecivost mističkog dio razloga marginalizacije Side Košutić u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata.

Četvrtak, 25.11.2021 16:03

Emisija 25.11.2021.

Današnja emisija posvećena je hrvatskom pjesniku Tinu Ujeviću čije se djelo promatra iz aspekata suvremenih teorija kulture. U eseju "Politika tijela kasnog Ujevića" autorica Marina Protrka Štimec pokazuje kako u kasnoj fazi stvaralaštva - koja je obično percipirana kao apolitična - Ujević koristi tijelo i njegove izvedbe kao agens političkoga. Nakon A. G. Matoša koji je, prema vlastitoj tvrdnji, "prvi od svoga života napravio umjetničko djelo", Ujević je prvi ili najizrazitiji hrvatski književnik koji je vlastiti život učinio instrumentom političke refleksije, angažmana i promjene. U njegovu opusu i javnoj izvedbi tijelo funkcionira podjednako kao motiv i katalizator književnog teksta, ali i kao ulog u javnom prostoru kavane i ulice. Scena javne izvedbe ili, riječima Jacquesa Rancièrea "scena nijeme riječi", točka u kojoj se sabire osobno i zajedničko, pri tom reflektira osebujnost Ujevićeve umjetnosti koju je sām opisivao kao potpuno uranjanje u tijek vremena. Stoga je moguće u Ujevićevu djelu pratiti razvoj motiva tijela u kasnoj fazi stvaralaštva, od pojavnosti i višeglasja, preko odnosa tijela u tekstu i tijela teksta, do tijela kao teksta, akcije i atrakcije.

Ponedjeljak, 22.11.2021 23:00

Kozmopolis: politika tijela kasnog Ujevića

Današnja emisija posvećena je hrvatskom pjesniku Tinu Ujeviću čije se djelo promatra iz aspekata suvremenih teorija kulture. U eseju „Politika tijela kasnog Ujevića“ autorica Marina Protrka Štimec pokazuje kako u kasnoj fazi stvaralaštva – koja je obično percipirana kao apolitična – Ujević koristi tijelo i njegove izvedbe kao agens političkoga. Nakon A. G. Matoša koji je, prema vlastitoj tvrdnji, „prvi od svoga života napravio umjetničko djelo“, Ujević je prvi ili najizrazitiji hrvatski književnik koji je vlastiti život učinio instrumentom političke refleksije, angažmana i promjene. U njegovu opusu i javnoj izvedbi tijelo funkcionira podjednako kao motiv i katalizator književnog teksta, ali i kao ulog u javnom prostoru kavane i ulice. Scena javne izvedbe ili, riječima Jacquesa Rancièrea „scena nijeme riječi“, točka u kojoj se sabire osobno i zajedničko, pri tom reflektira osebujnost Ujevićeve umjetnosti koju je sām opisivao kao potpuno uranjanje u tijek vremena. Stoga je moguće u Ujevićevu djelu pratiti razvoj motiva tijela u kasnoj fazi stvaralaštva, od pojavnosti i višeglasja, preko odnosa tijela u tekstu i tijela teksta, do tijela kao teksta, akcije i atrakcije.

Četvrtak, 18.11.2021 16:03

Emisija 18.11.2021.

Žanr memoara pripada diskurzivnim književnim oblicima. U eseju Marica Liović, izvanredna profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predstavlja memoare Tragovi prošlosti Vilme Vukelić. Teorijsku podlogu o memoarskoj prozi autorica preuzima od Helene Sablić Tomić, raščlambu odnosa među spolovima iz pera filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela, elaboraciju ženske perspektive u emocionalnim vezama iz djela Tee Škokić, a misli o romantičnoj ljubavi od sociologa Anthonyja Gidensa. Lucidna i živopisna, Vilma Vukelić na stranicama svojih memoara pred čitatelja donosi detalje iz osobnoga života, ali i društvenu povijest svakidašnjice kao i pojedinosti svakodnevnog načina života kako to samo žensko oko može zamijetiti, a žena riječima oblikovati. Bistrim zapažanjem i zapisima Vilma Vukelić predočava nam osječki mentalitet i sva važna zbivanja nimalo ne uljepšavajući stvarno stanje i daruje nam kulturološki, antropološki i sociološki iznimno vrijedno štivo.

Najave

Kozmopolis

Četvrtak, 02.12.2021. 16:03 - 16:35

U ovotjednome eseju Kornelije Kuvač-Levačić, izvanredne profesorice na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru slušamo o mnoštvu aspekata mističkog diskursa u opusu književnice Side Košutić: na primjeru pjesme u prozi ...

Sveto i profano u "Gospođici Juliji" Augusta Strindberga
Ponedjeljak, 13.12.2021. 23:00 - 23:29

Juraj Križanić u književnim i sličnim zapisima Ivana Goluba
Ponedjeljak, 20.12.2021. 23:00 - 23:30

Sve najave