Frekvencije emitiranja programa

Frekvencije emitiranja programa
Objekt Frekvencija
Brgud 94,5
Cres 97,9
Fužine 104,0
Kupjački Vrh 97,9
Mali Lošinj 107,4
Mirkovica 102,7
Mrkopalj 107,5
Prezid 101,7
Rijeka - Pulac 95,1
Učka 104,7
HRT – Radio Rijeka - Kontakt

HRT Radio Rijeka, Korzo 24,51000 Rijeka

Tajništvo: 051/657-730

Program: 051/210-777

Marketing: 051/657-781

E-mail: radio.rijeka@hrt.hr

Facebook: www.facebook.com/radio.rijeka

Twitter: www.twitter.com/radiorijeka