Hrvatski radio

Radio Rijeka

Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora

01.03.2021.

11:00

Autor: HRT - Radio Rijeka

Foto: Damir Spehar  /PIXSELL

Foto: Damir Spehar /PIXSELL

Foto: - / -

Zvanje magistra edukacijske rehabilitacije stječe se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nekad su se nazivali defektolog, profesor defektolog, profesor rehabilitator i sl. što često dovodi do zbunjenosti šire javnosti koja nije upoznata s promjenama u nazivu struke.

Tko su edukacijski rehabilitatori?

Edukacijski rehabilitatori (defektolozi) su stručnjaci koji su završili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Fakultetu za defektologiju). Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost obuhvaća: rano otkrivanje i intervenciju, timsku dijagnostiku, procjenu potreba za podrškom, izradu individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova podrške, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici, edukacijsko-rehabilitacijske individualne i/ili grupne postupke i programe, odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama u razvoju, koordinaciju podrške u različitim sustavima u svrhu zastupanja, upućivanje i praćenje korisnika, edukacijsko-rehabilitacijsku superviziju, savjetovanje, suradnju, timski rad.

Proglašenje Nacionalnog dana inicirao je Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, a podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 1. ožujka vezan je za dan smrti profesora Tomislava Špoljara, koji je početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Godine 1963. osnovao je Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu koja je u to vrijeme bila prva i jedina visokoškolska ustanova sveučilišnog studija defektologije u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi. Naknadno, ta je škola prerasla u fakultet, a profesor Špoljar bio je njegov prvi dekan.

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri preddiplomska sveučilišna studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, tri diplomska sveučilišna studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, dva poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećajijezika, govora i slušanja te jedan poslijediplomski specijalistički studiji: Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji.

Obilježavanjem Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora ističe se značenje i uloga edukacijskih rehabilitatora kao nezaobilaznih  stručnjaka u odgoju i obrazovanju, stručnjaka u području zdravstva i socijalne skrbi te rehabilitaciji djece, no također i rehabilitaciji odraslih. 

Biti edukacijski rehabilitator znači, uz stručnost, njegovati empatiju i humanost, biti pun entuzijazma te pronalaziti zadovoljstvo i u najmanjim pomacima nabolje.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.