Hrvatski radio

Radio Rijeka

Novosti u komunalnom redu i doprinosu: novi izračun i ovlasti redara

29.01.2019.

14:22

Autor: Radio Rijeka

S gradonačelnikovog kolegija (Foto: Gead Rijeka)

S gradonačelnikovog kolegija (Foto: Gead Rijeka)

Foto: - / -

Do 14. veljače otvorene su primjedbe na Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu na internetskim stranicama Grada Rijeke, rečeno je danas na kolegiju gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela. Najznačajnije izmjene odnose se na jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara.

Novim je zakonom omogućeno da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće. Druga značajna izmjena odnosni se na činjenicu da je nadležnost komunalnog redara proširena s općenite formulacije "javne površine", na sva zemljišta koje se nalaze u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijedlogom odluke komunalni redar mogao bi postupati i na svim zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javnim parkiralištima, nerazvrstanim cestama i drugim površinama namijenjenim za parkiranje vozila.

Također, prijedlogom nove odluke zabranjuje se postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta suprotno drugim gradskim odlukama. 

Prijedlog nove Odluke o komunalnom redu upućen je na javno savjetovanje, a nacrt Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Nacrt nove Odluke o komunalnom redu nalazi se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 14. veljače.

Predstavljen novi način izračuna komunalnog doprinosa

Najbitnija razlika o odnosu na važeću odluku o komunalnom je u tome što jedinična vrijednost komunalnog doprinosa ne ovisi više o volumenu građevine. Iznos jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa je u pojedinoj zoni za građevine trgovačke, ugostiteljske, uredske, uslužne, proizvodne i industrijske namjene uprosječen.

Predloženom odlukom precizirani su instrumente osiguranja naplate potraživanja u odnosu na visinu potraživanja u slučajevima obročnog plaćanja komunalnog doprinosa – do duga od 50 tisuća kuna bit će potrebno dostaviti bjanko zadužnicu, a za veći iznos potraživanja hipoteku ili bezuvjetnu bankarsku garanciju.

Nadalje, na rješenja o komunalnom doprinosu ne primjenjuje se više Zakon o općem upravnom postupku, već Opći porezni zakon, što produljuje rokove za izjavljivanje žalbe s 15 na 30 dana, a očekuju se i pojednostavljenja koja se tiču dostave i izvršenja rješenja.

Određeni su slučajevi i uvjeti pod kojima će se obvezniku izvršiti povrat plaćenog komunalnog doprinosa. Primjerice, propisana je mogućnost da, u slučaju da je obveznik komunalnog doprinosa već platio komunalni doprinos, a nije tijekom važenja akta za građenje započeo s gradnjom, na njegov zahtjev plaćeni komunalni doprinos može mu se uračunati za novu gradnju na istom ili drugom zemljištu na području grada Rijeke. Propisani su slučajevi u kojima se predviđaju oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa, posebice u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja.

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.