Hrvatski radio

Radio Rijeka

Riječke plaže spremne za sezonu kupanja, more na većini izvrsne kakvoće

04.06.2019.

14:16

Autor: HRT - Radio Rijeka

Foto: Pixsell

Foto: Pixsell

Foto: - / -

Riječke plaže spremne su za sezonu kupanja, osim plaže Sablićevo, na kojoj će do kraja lipnja biti završeni radovi na sanaciji stijenskog pokosa, a prvo ovogodišnje ispitivanje pokazalo je kako je kakvoća mora na svim riječkim plažama izvrsna, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, deset mjerenja kakvoće mora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ na 21 točki u 2018. godini, pokazalo je kako je na većini plaža more izvrsne kakvoće. Svaka plaža ocijenjena je pojedinačnom, godišnjom i konačnom ocjenom, koja govori o kvaliteti mora u protekle četiri godine, uz napomenu da su hrvatski standardi nešto stroži od europske direktive.

Kontrola kakvoće mora u 2018. provedena je svakih petnaestak dana u razdoblju od 14. svibnja do 19. rujna. Kakvoća mora na većini riječkih plaža (94,29 posto) ocjenjena je pojedinačnom ocjenom izvrsno, dobru kakvoću mora imalo je 4,29 posto uzoraka (po jedan uzorak s plaža Kupalište Hotela Jadran, Kantrida – Rekreacijski centar 3. maj i Kantrida – Dječja bolnica, te više uzoraka s plaža Kantrida – zapad i Kantrida – istok,), a ocjenu zadovoljavajuće 1,43 posto uzoraka (po jedan uzorak s plaža Kantrida – istok i Bivio – Dom umirovljenika).

Što se tiče godišnjih ocjena, sve riječke plaže imale su more izvrsne kakvoće, osim plaže Kantrida-zapad koja je dobila ocjenu "dobar" i plaže Kantrida - istok koja je dobila ocjenu "nezadovoljavajuća". Temeljem konačnih ocjena, može se reći da većina riječkih plaža ima more izvrsne kakvoće, osim plaža Grčevo, Kantrida – zapad i Kantrida - Vila Nora koje su imale more kakvoću procijenjenu dobrom, te plaže Kantrida - istok na kojoj je more bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Svakako, najproblematičnija riječka plaža, odnosno ona koja ima povećano mikrobiološko opterećenje je plaža Kantrida – istok. Nezadovoljavajućom konačnom ocjenom ocijenjena je od 2012. do 2015. godine, dok je posljednje tri godine (od 2016. do 2018.) konačna ocjena kakvoće mora na toj plaži, ipak, zadovoljavajuća. Prema navodima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ područje Kantride karakterizirano je većim brojem priobalnih izvora, što i utječe na konačne rezultate.

"Gotovo sve riječke plaže imaju izvrsnu kakvoću mora, što se može pripisati značajnim investicijama u sabiranje otpadnih voda, a kako su pred nama investicije u sklopu velikog EU projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" možemo očekivati kako će se ovakvo stanje zadržati još dugi niz godina", kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Sezona kupanja na riječkim plažama počinje od 1. lipnja, a traje do 15. rujna ili dulje, ovisno o vremenskim uvjetima. Grad Rijeka trenutno održava 22 plaže – od čega 13 na Kantridi i Kostabeli te 9 na Pećinama – koje se prostiru na ukupnoj površini od 108 tisuća metara kvadratnih.

Prema riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene Miličević, sve su plaže spremne za korištenje, osim plaže Sablićevo, gdje je došlo do odrona sa stijenskog pokosa pa je zbog opasnosti od daljnjih odrona, zabranjen pristup plaži. Radovi na sanaciji odrona počinju početkom idućeg tjedna, a očekuje se da će biti gotovi do kraja lipnja.

Za uređivanje plaža iz sredstava koncesija i koncesijskih odobrenja te komunalne naknade u 2019. godini osigurano je preko 3,5 milijuna kuna, od čega se 900 tisuća odnosi na sanaciju stijenskog pokosa na Sablićevu, 900 tisuća osigurano je za održavanje plaža sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu, dok se 1,7 milijuna kuna odnosi na radove iz Programa održavanja komunalne infrastrukture, kao što su građevinsko-zanatski radovi redovnog održavanja, čišćenje plaža i mora, izvedba privremenih priključaka ili pak utrošak vode i struje.

Ovih 900 tisuća kuna osiguranih za održavanje plaža iz Plana upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje svih objekata i uređaja na plažama od sanitarnih objekata preko sunčališta do prilaza plažama, kao i sanaciju štete od olujnog juga u listopadu prošle godine, koje je najviše oštetilo plažu S zavoj na Preluku. Također, ovim sredstvima se održava hotrikultura, kao i platforme za osobe s posebnim potrebama postavljene na plaži Ploče.

Što se tiče aktivnosti na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja, Vijeće za koncesijska odobrenja je izdalo 11 odobrenja za ovu godinu, pa uz odobrenja izdana protekle godine te tri lokacija na kojima su objekti postavljeni ili se planiraju postaviti temeljem zakupa javne površine, različiti se sadržaji nalaze na ukupno 19 lokacija. S obzirom na sklopljene ugovore o davanju na korištenje lokacija, izdana koncesijska odobrenja za mikrolokacije na pomorskom dobru odnosno interes za izdavanje koncesijskih odobrenja procjenjuje se da će broj sadržaja na plažama biti na istoj razini kao i 2018. godine.

I ove će godine do kraja rujna na plaži namijenjenoj osobama s invaliditetom Kostanj biti angažirana spasilačka služba, za što je u gradskom proračunu osigurano 10 tisuća kuna.

Produžen rok važenja lista reda prvenstva za kupnju stana po programu POS-a

Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te Dopunska lista produžene produžene su na rok od slijedeće dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2021. godine. Trenutno se na Listi prvenstva nalazi 305 osoba koje nisu realizirale kupnju stana, a na Dopunskoj listi 402 osobe, dakle sveukupno 707 potencijalnih kupaca za stanove na budućim projektima. Kako je istaknula pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom Denis Šulina, trenutno se pokušavaju iznaći rješenja da se riječki projekti uklope u maksimalnu cijenu POS-a, što je otežano zbog stanja u građevinskom sektoru te zbog konfiguracije terena u Rijeci, koji zahtijeva nešto složeniju gradnju.

Do 29. lipnja na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, nastao kao rezultat izmjena Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Gradonačelnik je dao prethodnu suglasnost KD Kozali na Cjenik sa strukturom cijene komunalne usluge ukopa unutar groblja, s primjenom od dana 1. lipnja 2019. godine. Radi se o usklađenju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a cijene grobnih usluga ostaju iste kao i do sada.

Odlukom Grada Rijeke, a na temelju pribavljenih mišljenja gradskih osnovnih škola, školska godina će trajati od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020 godine, dakle s istim rasporedom školskih praznika kao i do sada, odnosno sa zimskim i proljetnim odmorom te bez novopredloženih jesenskih praznika.

Grad Rijeka će se uključiti u projekt "Učimo ih za njihovu budućnost", čiji je cilj osnaživanje učitelja i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole. Projekt čiji je nositelj Forum za slobodu odgoja osmišljen je kao nadogradnja na riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja, koji se u školama provodi od 2016. godine.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.