Hrvatski radio

Radio Rijeka

Zelena mobilna aplikacija za pametne telefone "e-otpadnici"

15.05.2017.

15:11

Autor: Lea Domijan Fišter

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Osim djelatnicima Komunalnog društva "Čistoća", od danas je i građanima omogućeno korištenje zelene mobilne aplikacije za pametne telefone "e- otpadnici". Riječ je o prvoj aplikaciji ovakvog tipa u Hrvatskoj, a može se bez naknade preuzeti u Play Storeu.

Aplikacija za sada pokriva samo područje Rijeke, a korisnicima daje upute o pravilnom zbrinjavanju otpada, informacije o lokacijama spremnika, zbrinjavanju glomaznog otpada te o radu i lokaciji reciklažnih dvorišta. Osim toga, građanima omogućava komunikaciju s Komunalnim društvom "Čistoća" kojoj mogu prijaviti divlji deponij, oštećenje posude ili prijaviti neizvršenu uslugu.

Aplikaciju su predstavili gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, direktorica Komunalnog društva "Čistoća" Jasna Kukuljan i pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević.

Uz 7000 spremnika za preostali, miješani komunalni otpad, na području Rijeke i  prstena danas je građanima na raspolaganju i 6.500 spremnika za zbrinjavanje papira, staklene, plastične, metalne i tzv. tetra ambalaže te stare odjeće i obuće, a dodijeljeno im je i 600 kompostera za biootpad. Građanima su na raspolaganju dva fiksna reciklažna dvorišta - Pehlin i Mihačeva Draga - te dva mobilna reciklažna dvorišta u kojima građani mogu zbrinuti ne samo vrijedne već i sve problematične vrste otpada iz kućanstva. U Reciklažnom dvorištu Mihačeva Draga u postupku realizacije je pogon za sortiranje reciklabilnih frakcija.

Zelena mobilna aplikacija e-otpadnici nadopuna je programskog rješenja e-inventura, koja je provedena obilježavanjem spremnika barkodom te unosom podataka o spremniku u objedinjenu bazu podataka putem čitača njegove GPS lokacije. E-inventura omogućuje grafički i tablični prikaz mobilnog inventara s pripadajućim podacima, preciznu i ažurnu evidenciju lokacija mobilnog inventara grafičko-geografskim prikazom putem pridruženih GPS koordinata, precizno i ažurno vođenje evidencije stanja mobilnog inventara (oštećenja, servisiranje), bolju kontrolu mobilnog inventara te digitalnu interaktivnu kartu prikaza lokacija spremnika po vrstama, putem mrežne stranice riječke "Čistoće".

Aplikacija nije samo edukativno-informativnog karaktera, već pruža mogućnost aktivnog uključivanja korisnika u rad "Čistoće" i u sve tokove otpada. Daje upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u sve tipove spremnika na ulicama te informacije o njihovim točnim lokacijama s prikazom na karti, upute o pravilnom zbrinjavanju otpada u fiksna i mobilna reciklažna dvorišta, s navedenim radnim vremenom i lokacijama, upute o korištenju spremnika za glomazni otpad s rasporedom lokaliteta na kojima se nalaze, a sve putem GPS signala mobilnog uređaja. Također je dostupan edukativni sadržaj o hijerarhiji gospodarenja otpadom, zanimljivostima o vrstama otpada koje se prikupljaju u spremnicima i reciklažnim dvorištima, kompostiranju te najčešćim pitanjima građana i odgovorima na njihova pitanja.

Aktivno sudjelovanje građana omogućeno je nakon registracije u aplikaciji koja se besplatno preuzima u Google Play Storeu (na Android uređajima) ili App Storeu (na iPhone uređajima), čime se korisniku aplikacije otvara mogućnost prijave problema na licu mjesta (oštećenje spremnika, stvaranje divljeg deponija, neizvršenje usluge te nepravilno postupanje s otpadom) unosom u mobilnu aplikaciju te slanjem na info e-mail adresu.

Aplikacija pruža i opće informacije o djelatnostima "Čistoće" te kontakt-podatke "Čistoća" i nadležnih komunalnih redarstava jedinica lokalne samouprave na čijem području "Čistoća" gospodari otpadom.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.