Hrvatski radio

Radio Rijeka

12:17 / 18.04.2022.

Autor: Marijana Kalčić

Ne pozabimo: Znate li što je picanje jaj?

Dušan Rubinić i Marijana Kalčić

Dušan Rubinić i Marijana Kalčić

Foto: Marijana Kalčić / Radio Rijeka

Na Vazanj jutro rano se divojki umiju va vode va koj su se kuhala jaja, a to zato da po lete grdo ne očrneju i da njin koža bude lepa.

Ženske nesu hranu na blagoslov, stareji judi gredu h maše, a deca po kućah pitaju jaja. Veća deca, onako frkalasi od 14-15 let, igraju se na jaja. Hitaju soldi va jaja i to se pul nas reče da picaju.


Se od picanja zna Dušan Rubinić, zvani Kožul, koncesionar Etnografske zbirki i toša va Mošćenicah. Poslušajte emisiju:

Ne pozabimo

Mošćenice

Mošćenice

Foto: Marijana Kalčić / Radio Rijeka