1. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti!

1. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti!

edukal.alzheimer.hr/

U 9.30.h u hotelu Internationalu, Miramarska 24, počela je 1. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti. Riječ je o dvodnevnom stručnom skupu koji organizira Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest uz potporu Grada.

Tom prigodom, uime Grada gradonačelnik Milan Bandić potpisao je i Povelju o prihvaćanju Svjetske deklaracije o demenciji.

EDUKAL 2015. će prvi put u nas sveobuhvatno prikazati stanje i mogućnosti liječenja i skrbi o osobama s Alzheimerovom bolesti i demencijama općenito. Predavači su naši najugledniji znanstvenici i praktičari u tom području. Sudjelovanje na EDUKAL-u bodovat će Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika i Hrvatska psihološka komora- navedeno je internetskim stranicama Hrvatske udruga za Alzheimerovu bolest