140. obljetnica Zoologijskog zavoda

140. obljetnica Zoologijskog zavoda

foto: www.pmf.unzig.hr/zoo

Prigodnom svečanošću - prijepodne će se proslaviti - 140. obljetnica Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Na svečanosti, koja će se s početkom u 11 sati - održati u Preporodnoj dvorani HAZU-a - govorit će predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić, rektor zagrebačkog Sveučilišta Aleksa Bjeliš te dekan PMF-a Amir Hamzić. Program se potom nastavlja prezentacijama o povijesti i radu Zoologijskog zavoda.

"Zoologijski zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1874. godine kao katedra za zoologiju, a od 1875. godine kao Zavod u sastavu je Filozofskog (Mudroslovnog) fakulteta.
Od osnivanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 1946. godine, prelazi u sastav Biološkog odsjeka. Istovremeno sve do 1950. godine ovaj Zavod djeluje zajedno sa Zoološkim odjelom Hrvatskog narodnog muzeja. U Zoologijskom zavodu obavljaju se opsežna istraživanja iz različitih područja zoologije.


Limnološka istraživanja imaju težište na biocenologiji, saprobiologiji, kemizmu i fauni voda. Posebno su zanimljiva istraživanja ekologije i faune podzemnih voda. U području rada Zavoda je i istraživanje taksonomije, evolucije i molekularne filogenije, populacijske dinamike i ekologije nekih skupina beskralješnjaka (npr. praživotinja, žarnjaka, virnjaka, maločetinaša, mnogočetinaša, mahovnjaka, rakova-jednakonožaca, rakušaca, veslonošaca, deseteronožaca, kukaca-tulara, leptira, dvokrilaca i dr.) te kralješnjaka (riba, vodozemaca, gmazova i sisavaca). Uz istraživanja pridnenih životnih zajednica Jadranskog mora prati se i utjecaj onečišćenja na njihovu rasprostranjenost. Značajna su i istraživanja iz područja histologije, histokemije, embriologije, animalne citogenetike i regeneracije nekih beskralješnjaka.
Zologijski zavod prepoznatljiv je i po ekotoksiološkim istraživanjima i zaštiti biološkog diverziteta.
U sastavu Zavoda je knjižnica, te bogata zbirka zooloških preparata.
Zavod surađuje s brojnim domaćim i stranim ustanovama." - navedeno je na internetskim stranicama PMF-a.(www.pmf.unzig.hr/zoo