25 milijuna kuna kredita za nastavni zavod Andrija Štampar!

25 milijuna kuna kredita za nastavni zavod Andrija Štampar!

Luka Stanzl/PIXSELL

Zagrebačka skupština na današnjoj sjednici prihvatila je davanje jamstva za kredit od 25 milijuna kuna Nastavnom zavodu za javno zdravstvo doktor Andrija Štampar koji će dijelom i uz EU sredstva graditi Centar za kvalitetu i sigurnost hrane.

O tome je na skupštini govorio pročelnik za zdravstvo Vjekoslav Jelić

- Riječ je o kreditu koji ima godišnju kamatnu stopu od od 1,65 posto, a bit će uzet na rok od šest godina. Nastavni zavod za javno zdravstvo je ustanova koja dobro posluje, koja nije kreditno zadužena i koja će s obzirom na gospodarsku, znanstveno-istraživačku ali i na zdravstvenu vrijednost ovog projekta, jer on podrazumjeva mapiranje porijekla hrane za cijelo područje Hrvatske ali, što je još važnije, on je za čitavu jugoistoćnu Europu bitan jer ovakav centar uistinu ne postoji -

S druge stane Saša Molnar iz SDP-a nije siguran hoće li Zavod uopće biti u stanju vraćati kredit ali i zašto postoji razlika između iznosa koji financira Europska Unija i ukupne vrijednosti projekta od čak 25 milijuna kuna

- Gdje je ta razlika, u čemu je to? Da li je to u rekonstrukciji, da li je to u dodatnom objektu koji se gradi? Di je ta procijena, da je netko procijenio da će dati samo ovaj dio, 33 milijuna kuna, za koje radove, za šta? Bojimo se da se tu nešto financira što možda i ne bi trebalo -