6. sveučilišni Dani e-učenja

6. sveučilišni Dani e-učenja

Davor Puklavec/PIXSELL

Sveučilište u Zagrebu i Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra organiziraju 6. sveučilišni Dan e-učenja sa željom da akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, pruže mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija te tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Time se nastavlja poticati e-učenje i provedba Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu.

U okviru 6. sveučilišnog Dana e-učenja u auli Rektorata bit će dodijeljene nagrade za najbolje e-kolegije za ak. god. 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu.

Kako ove godine nitko nije osvojio prvu nagradu, druga nagrada za najbolji e-kolegij dodijelit će se nositeljici e-kolegija Atletika – hodanja i trčanja prof. dr. sc. Vesni Babić s Kineziološkog fakulteta. Dodatna nagrada za multimedijske sadržaje u e-kolegiju dodijelit će se prof. dr. sc. Ivi Alajbeg i doc. dr. sc. Davoru Illešu sa Stomatološkog fakulteta za e-kolegij Bruksizam, a dodatna nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju bit će dodijeljena e-kolegiju Pisanje na engleskom jeziku Vedrane Vojković Estatiev, predavačice na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru Dana e-učenja, u 11.30 sati, održat će se panel-diskusija na kojoj će sudjelovati rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Damir Knjaz, dekanica Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Tajana Krička, dekan Medicinskog fakulteta akademik Davor Miličić i dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vlatko Previšić. Tema ovogodišnje panel-diskusije bit će E-učenje na UniZG – dosadašnja iskustva i pogled u budućnost.

Tijekom panel-diskusije raspravljat će se o implementaciji e-učenja u visokom obrazovanju i na Sveučilištu u Zagrebu te o načinima korištenja prednosti e-učenja za podizanje kvalitete obrazovanja. Moderatorica panel-diskusije bit će prorektorica za studije, studente i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić.

Program šestog sveučilišnog Dana e-učenja nastavit će se prezentacijama tijekom kojih će nastavnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu predstaviti primjere dobre prakse i svoja iskustva u korištenju tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Na samom kraju programa, prorektor  za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš održat će predavanje na temu EU fondovi i mogućnosti financiranja projekata e-učenja.

Organizacijom Dana e-učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju vodeću ulogu u okruženju u unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te tehnologija e-učenja.