9 međunarodna konferencija o biomasi

9 međunarodna konferencija o biomasi

R.S.

Glavni cilj konferencije je upoznavanje novih tehnologija i inovacija u stvaranju energije, ali i donošenje novih zakonskih okvira kako bi se povećalo iskorištavanje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Predsjednik Udruge proizvođača drvne biomase  Davor Zec istaknuo je da Hrvatska iskorištava relativno malo svoga potencijala u biomasi. S druge strane, kazao je, na Hrvatsku se odnosi jedan posto svjetske proizvodnje peleta, a što nije zanemarivo.

- Izvozimo 80 posto svoje proizvodnje peleta u Italiju, Austriju i Sloveniju, dok u svojoj zemlji koristimo svega 20 posto te proizvodnje. Promičemo potrošnju peleta upućujući građanstvo kako ga koristiti, a lobiramo i prema državi, lokalnim upravama i samoupravama da se zgrade javne namjene krenu grijati na pelet - rekao je Zec.

Pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić tvrdi da biomasa može odigrati važnu ulogu u rješavanju nekoliko problema s kojima se trenutno suočava europska energetika. Po njemu, prvi je problem sigurnost opskrbe a biomasom se može osigurati stabilan izvor električne i toplinske energije. Toplinska energija, istaknuo je, sve više dobiva na snazi i unutar europske energetske politike.

 - Preko 100 projekata i postrojenja elektrana na biomasu ukupne planirane instalirane električne snage 214 megavata, upisano je u registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije. S druge strane, samo je 28 takvih postrojenja trenutno priključeno na mrežu i njihova ukupno instalirana snaga je 58 megavata- naglasio je Validžić