"Ako Romi dođu, mi odlazimo!" - Petruševčani poručili Bandiću

"Ako Romi dođu, mi odlazimo!" - Petruševčani poručili Bandiću

Stanovnici Novog Petruševca, nakon 2 mjeseca protivljenja doseljenju 30-ak romskih obitelji u njihovo naselje, danas su prosvjedovali pred Gradskom upravom. Kažu da zgrada, u koju gradonačelnik namjerava doseliti socijalno ugrožene Rome, nije adekvatna za stanovanje.

Preseljenju Roma iz Novog Jelkovca i Plinarskog naselja Petruševčani se oštro protive. Kažu da je njihovo naselje prekapacitirano i infrastruktura nedostatna te traže da zgrada, kojoj je prvotna namjena bila da bude tehnološki park, to i ostane - Ako se doseli između 100 i 150 ljudi tamo, a nas je ondje samo 80, najvjerojatnije ćemo svoju imovinu morati prodavati za jako jeftine novce, 10 posto od sadašnje vrijednosti, i odselit ćemo. Trpanje u geto socijalno ugroženih i problematičnih obitelji na jedno mjesto je guranje problema pod tepih.

Gradonačelnika Milana Bandića pozivaju na dijalog - Neka dođe sa zapadne strane i osobno pogleda je li to za ljude ili nije. Zgrada je puna vlage, popucala je, upitna je i statika, a s tih prozora će dolje na kuće letjeti sve i svašta. Ako doše do požara, preko čijih kuća se se on gasiti? Romi su sami prošli puta rekli da će biti nereda, jer je previše zavađenih obitelji među njima i neredi su neminovni - rekla je Nada Kovač.