Čistoća: "Biospremnici su samo za biootpad!"

Čistoća: "Biospremnici su samo za biootpad!"

foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zbog sve češćeg odlaganja "pogrešnog" otpada u spremnike za biootpad, zagrebačka Čistoća poziva građane da pažljivije razvrstavaju otpad i upozorava kako takve spremnike neće prazniti. Podsjećamo što se i kako odlaže u smeđe spremnike...

U smeđe se spremnike biootpad odlaže u biorazgradivim vrećicama, papirnatim vrećicama ili ga treba omotati u papir. Tek tada biootpad možete odložiti direktno u spremnik- podsjećaju iz Čistoće.

Odlaganje miješanog komunalnog otpada u spremnike za biootpad protivno je odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 
U smeđe spremnike treba odlagati:

·         kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) 

·         vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.)

·         male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

U smeđe spremnike ne smiju se odlagati:

·         ostatci termički obrađene hrane

·         meso, riba, kosti, koža

·         mliječni proizvodi, ulja i masti

·         pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad

·         obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i dr.