Čistoća postavlja sanduke za šutu, odvoz glomaznih stvari prema dogovoru

Čistoća postavlja sanduke za šutu, odvoz glomaznih stvari prema dogovoru

Foto: web Čistoće Zagreb

Čistoća će postaviti sanduke u koje građani pogođeni potresom mogu odlagati isključivo šutu, a odvoz glomaznog otpada, uništenog namještaja i slično, izravno se dogovara. Brojevi telefona su 01 6187 046 ili 01 6146-477 od 7 do 20 sati ili putem e-adrese: cistoca@zgh.hr