Dan Filozofskog fakulteta

Dan Filozofskog fakulteta

foto: www.ffzg.unizg.hr/

U prigodi 140. godišnjice od osnutka modernoga Fakulteta održat će se svečana sjednica Fakultetskoga vijeća. Uzvanicima će se obratiti i novi rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstarija je i najveća hrvatska znanstvena i visokoškolska ustanova u humanističkim i društvenim znanostima te ustanova s velikim utjecajem u hrvatskoj kulturi i društvu. Povijest Fakulteta započinje 23. rujna 1669. godine kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj isusovačkoj Akademiji u Zagrebu.

Pod imenom Mudroslovni fakultet započinje s radom akademske godine 1874/1875. Filozofski fakultet posvetio je posebnu pozornost razvijanju fundamentalnih disciplina svojega prirodoslovno-matematičkoga odjela, koji je s vremenom postao kolijevkom nekoliko novih fakulteta zagrebačkoga Sveučilišta. Danas Filozofski fakultet broji 23 odsjeka sa 128 katedara, 2 samostalne katedre te 2 centra. Oni izvode 107 studijskih programa na 43 preddiplomska, 44 diplomska, 1 integriranom preddiplomskom i diplomskom i 19 poslijediplomskih studija.

U prigodi 140. godišnjice od osnutka modernoga Fakulteta održat će se svečana sjednica Fakultetskoga vijeća. Uzvanicima će se obratiti i novi rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

Na svečanosti će se dodijeliti i Povelje te Godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta te Nagrada Franjo Marković.

Povelja Filozofskoga fakuteta najviše je javno priznanje koje se dodjeljuje za posebne uspjehe na unaprjeđenju znanstvenoga i nastavnoga rada, za izvanredan doprinos u humanističkim i društvenim znanostima i širenju ugleda Fakulteta te promicanju humanističke misli, a dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta kao nagrada za sveukupan rad (životno djelo). Povelja se ove godine dodjeljuje prof. dr. sc. Damiru Borasu s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti te prof. dr. sc. Milanu Mesiću s Odsjeka za sociologiju.

Godišnja nagrada Filozofskoga fakulteta javno je priznanje koje se dodjeljuje istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta za znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća u prethodnoj kalendarskoj godini. Ove godine se Godišnja nagrada dodjeljuje prof. dr. sc. Borisu Senkeru (Odsjek za komparativnu književnost) za knjigu Uvod u suvremenu teatrologiju II ; izv. prof. dr. sc. Mirji Jarak za knjigu Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća : uvod u studij predromanike te izv. prof. dr. sc. Draganu Damjanoviću za monografiju Herman Bollé .

Nagrada Franjo Marković dodjeljuje se studentima Fakulteta koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili zapažene znanstvene, umjetničke, stručne i sportske rezultate. Nagrada nosi ime književnika i estetičara, dr. Franje Markovića, prvoga dekana Filozofskoga fakulteta u akad. god. 1874./1875. Nagrade su dobili : Organizacijski tim projekta "Bioetički inkubator" ; Skupina studentica etnologije i kulturne antropologije za izniman angažman u istraživanju koje je provedeno u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja te Identiteti manjinskih kultura , te za radove u znanstvenoj monografiji Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca ; Skupina studentica psihologije Lucija Čoga, Antonia Ćosić, Ivana Glavaš i Mirna Čagalj za volontiranje na Pedijatrijskom psiho-onkološkom centru Klinike za dječje bolesti Zagreb na projektu Ispričat ću ti priču ; Kazališna grupa studenata komparativne književnosti za predstavu 4.48: Sarah u fragmentima. Članovima uredništva časopisa Kluba studenata sociologije „Diskrepancija .